Slik ser og høyres det ut når 400 grisar skal vekkast frå middagskvila.

Grisevandring i Valdres

Slik ser og høyres det ut når 400 grisar skal vekkast frå middagskvila.