Trøskinga har pågått for fullt de siste dagene, men fortsatt er under halvparten av kornet levert til møllene i Nord-Trøndelag. Nå er det utviklet en ny metode for korn som ikke er modent.

Kornkrossing kan redde umodent korn

Trøskinga har pågått for fullt de siste dagene, men fortsatt er under halvparten av kornet levert til møllene i Nord-Trøndelag. Nå er det utviklet en ny metode for korn som ikke er modent.