Tone Lise Kvernlien (36) og Trym Sivesindtajet (18)

Valgvake pensjonistpartiet Gjøvik

Tone Lise Kvernlien (36) og Trym Sivesindtajet (18)