Oslo katolske bispedømme opplyste i dag at Vatikanet er orientert om medlemslistesaken. Generelt ble det også fortalt at katolske biskoper ikke kan suspenderes, men kan bli bedt om å tre til side.

Vatikanet er orientert om medlemslistesaken

Oslo katolske bispedømme opplyste i dag at Vatikanet er orientert om medlemslistesaken. Generelt ble det også fortalt at katolske biskoper ikke kan suspenderes, men kan bli bedt om å tre til side.