Når flere bønder de siste årene har sluttet med gårdsdrift, satser 19 år gamle Niillas Magnus fra Karasjok på yrket.

19-åring går mot strømmen og satser på gårdsbruk

Når flere bønder de siste årene har sluttet med gårdsdrift, satser 19 år gamle Niillas Magnus fra Karasjok på yrket.