Urmakeryrket er i ferd med å dø ut. Mens det på 1970-tallet var 40 fagurmakere i Østfold er det nå bare tre igjen. Utdanningen i Norge er ikke lenger god nok.

Sjeldne urmakere

Urmakeryrket er i ferd med å dø ut. Mens det på 1970-tallet var 40 fagurmakere i Østfold er det nå bare tre igjen. Utdanningen i Norge er ikke lenger god nok.