Tre tiendeklassinger fra Hedrum ungdomsskole deltok i Klassequizen 2015. Se hvordan det gikk her.

Hedrum ungdomsskole

Tre tiendeklassinger fra Hedrum ungdomsskole deltok i Klassequizen 2015. Se hvordan det gikk her.