Programleder: Mariann Reikerås

Vestlandsrevyen 18.50 - torsdag 21. mars 2019

Programleder: Mariann Reikerås