I tolv år har Lærdal i Sogn og Jeriko på Vestbreidda i Palestina vore venskapskommunar. Det har resultert i mange nye opplevingar, nye venskap og håp om ei ny framtid. Og for dei aller minste - ein heilt eigen leikeplass...

Lærdal Park i Jeriko

I tolv år har Lærdal i Sogn og Jeriko på Vestbreidda i Palestina vore venskapskommunar. Det har resultert i mange nye opplevingar, nye venskap og håp om ei ny framtid. Og for dei aller minste - ein heilt eigen leikeplass...