Eldre menneske som har døtre får mindre heimehjelp enn dei som har søner. Det er store skilnader, viser ei ny undersøkning. Dette blir oppfatta som urettferdig, men ikkje overraskande...

Mindre heimehjelp å få for eldre som har døtre

Eldre menneske som har døtre får mindre heimehjelp enn dei som har søner. Det er store skilnader, viser ei ny undersøkning. Dette blir oppfatta som urettferdig, men ikkje overraskande...