Finnmarkingen Selmer Nilsen blir arrestert i 1967, etter å ha operert som spion for KGB i nesten tjue år. Spionsaken vekker voldsom oppsikt og han dømmes til sju og et halvt års fengsel, men slipper raskt ut på grunn av sykdom. 
Selmer Nilsen lever et tragisk liv, og dør ensom i 1991.

Selmer Nilsen - norsk spion for KGB

Finnmarkingen Selmer Nilsen blir arrestert i 1967, etter å ha operert som spion for KGB i nesten tjue år. Spionsaken vekker voldsom oppsikt og han dømmes til sju og et halvt års fengsel, men slipper raskt ut på grunn av sykdom. Selmer Nilsen lever et tragisk liv, og dør ensom i 1991.