Mobbing i barnehage er et utbredt problem, og barn er selv veldig klar over når mobbing forekommer. For første gang er det foretatt en studie der BARNA har blitt intervjuet om mobbing.

Forsker på mobbing i barnehagen

Mobbing i barnehage er et utbredt problem, og barn er selv veldig klar over når mobbing forekommer. For første gang er det foretatt en studie der BARNA har blitt intervjuet om mobbing.