For åtte år siden brant over 2.000 mål med skog ned i Stange. Nå vokser ny skog opp på brannfeltet.

Gror godt i brannfelt i Stange

For åtte år siden brant over 2.000 mål med skog ned i Stange. Nå vokser ny skog opp på brannfeltet.