John Fredriksen startet med to tomme hender, men er nå verdens største tankskipsreder og en av verdens rikeste menn. Hans forretningsmetoder har i perioder vært omstridte, og av skattemessige grunner har hans virksomhet stort sett vært utenlandsbasert. 
I 2006 leverte han inn sitt norske pass, og ble kypriotisk statsborger.

John Fredriksen flagger ut

John Fredriksen startet med to tomme hender, men er nå verdens største tankskipsreder og en av verdens rikeste menn. Hans forretningsmetoder har i perioder vært omstridte, og av skattemessige grunner har hans virksomhet stort sett vært utenlandsbasert. I 2006 leverte han inn sitt norske pass, og ble kypriotisk statsborger.