Nervar i høgspenn og pumpande adrenalin. Amerikansk fotball i Førdehuset var ei intensiv oppleving for både spelarar og tilskodarane.

Arena Bowl i Førdehuset

Nervar i høgspenn og pumpande adrenalin. Amerikansk fotball i Førdehuset var ei intensiv oppleving for både spelarar og tilskodarane.