Forskerne Carlo Aall og Hans Jakob Walnum i Vestlandsforsking har bidratt med utregninger til videoen om fiktive "Amy" fra USA. Her er tallene bak beregningene. 
For cruiseutslipp er det brukt et gjennomsnittskip på mellom 75.000–100.000 bruttotonn som frakter i snitt 2557 cruisepassasjer, og anvendt et faktisk cruise som er innom Flåm (https://www.ving.no/cruise/cruise-i-nord-europa/cruise-norske-fjorder-111724/reiserute). Distansen som er brukt er 1547 kilometer én vei, som er tatt fra faktisk cruise, og innebærer at seilingsdistanse er lengre enn korteste rute mellom Flåm og København. Kildehenvisning: Simonsen, M., Gössling, S., & Walnum, H. J. (2019). Cruise ship emissions in Norwegian waters: A geographical analysis. Journal of Transport Geography, 78, 87-97. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0966692318309116?dgcid=coauthor
Fly: En av kildene knyttet til beregning av utslipp fra transatlantiske fly som er brukt er: https://theicct.org/sites/default/files/publications/Transatlantic_Fuel_Efficiency_Ranking_20180912_v2.pdf. Denne kilden finner et snitt på 74 gram CO2 per passasjer km, og viser at et snitt på rundt 70 gram er en fornuftig antakelse for langdistanse flyvinger.
Det er faglig uenighet om hvordan man skal beregne klimaeffekten av utslipp fra langdistansereise med fly; det har å gjøre med hvilken faktor man skal bruke for å ta hensyn til at utslippene skjer i høyere luftlag. I disse beregningene er det brukt en faktor midt mellom øvre (2,5 og nedre (1,2) anslag, som blir brukt av ulike fagmiljøer. I beregningen er det lagt til grunn 67,57 g CO2/personkilometer for transkontinentale flyginger x 1,6 tilleggseffekt for å ta hensyn til at utslippene skjer i høyere luftlaft.
Bilkjøring: I regnskapet for bilkjøringssammenligningen er utslippsfaktor per vognkilometer for langkjøring med en gjennomsnittlig bensindreven privatbil: 157 gram CO2. 
Dette motsvarer 2 137.000 gram CO2 / 157 g CO2/km = 13.616 km. Avstanden Oslo-Trondheim er 494 km; dvs 28 turer én vei.
Grafikk: Christoffer Holm/Marius Lübbe/Renate Rognan 
Journalister/research: Marius Revold,/Håvard Heggen/Trude Furuly

Så mye CO2 slipper amerikanske "Amy" ut på en tur til Norge

Forskerne Carlo Aall og Hans Jakob Walnum i Vestlandsforsking har bidratt med utregninger til videoen om fiktive "Amy" fra USA. Her er tallene bak beregningene. For cruiseutslipp er det brukt et gjennomsnittskip på mellom 75.000–100.000 bruttotonn som frakter i snitt 2557 cruisepassasjer, og anvendt et faktisk cruise som er innom Flåm (https://www.ving.no/cruise/cruise-i-nord-europa/cruise-norske-fjorder-111724/reiserute). Distansen som er brukt er 1547 kilometer én vei, som er tatt fra faktisk cruise, og innebærer at seilingsdistanse er lengre enn korteste rute mellom Flåm og København. Kildehenvisning: Simonsen, M., Gössling, S., & Walnum, H. J. (2019). Cruise ship emissions in Norwegian waters: A geographical analysis. Journal of Transport Geography, 78, 87-97. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0966692318309116?dgcid=coauthor Fly: En av kildene knyttet til beregning av utslipp fra transatlantiske fly som er brukt er: https://theicct.org/sites/default/files/publications/Transatlantic_Fuel_Efficiency_Ranking_20180912_v2.pdf. Denne kilden finner et snitt på 74 gram CO2 per passasjer km, og viser at et snitt på rundt 70 gram er en fornuftig antakelse for langdistanse flyvinger. Det er faglig uenighet om hvordan man skal beregne klimaeffekten av utslipp fra langdistansereise med fly; det har å gjøre med hvilken faktor man skal bruke for å ta hensyn til at utslippene skjer i høyere luftlag. I disse beregningene er det brukt en faktor midt mellom øvre (2,5 og nedre (1,2) anslag, som blir brukt av ulike fagmiljøer. I beregningen er det lagt til grunn 67,57 g CO2/personkilometer for transkontinentale flyginger x 1,6 tilleggseffekt for å ta hensyn til at utslippene skjer i høyere luftlaft. Bilkjøring: I regnskapet for bilkjøringssammenligningen er utslippsfaktor per vognkilometer for langkjøring med en gjennomsnittlig bensindreven privatbil: 157 gram CO2. Dette motsvarer 2 137.000 gram CO2 / 157 g CO2/km = 13.616 km. Avstanden Oslo-Trondheim er 494 km; dvs 28 turer én vei. Grafikk: Christoffer Holm/Marius Lübbe/Renate Rognan Journalister/research: Marius Revold,/Håvard Heggen/Trude Furuly