Ansgarkapellet i Kristiansand stod ferdig i 2008. Kunstneren Kjell Nupen stod bak utformingen av kapellet.

Nupens kunst-kapell

Ansgarkapellet i Kristiansand stod ferdig i 2008. Kunstneren Kjell Nupen stod bak utformingen av kapellet.