Styreleder Lene Hansen leverer har søknaden om nytt teaterbygg for det samiske nasjonalteateret Beaivvas, til sametingspresident Aili Keskitalo.

Beaivvas-søknad overlevert

Styreleder Lene Hansen leverer har søknaden om nytt teaterbygg for det samiske nasjonalteateret Beaivvas, til sametingspresident Aili Keskitalo.