«Gerhardsen-ungdommen» fra Lille Lørdag. Med Bård Tufte Johansen og Harald Eia.

«Gerhardsen-ungdommen» fra Lille Lørdag.

«Gerhardsen-ungdommen» fra Lille Lørdag. Med Bård Tufte Johansen og Harald Eia.