NRK Meny
Inn på tunet for folk med vanskar. Eit opphald på gard kan gjera mykje for livskvaliteten til vanskelegstilte og psykisk sjuke.
I mange kommunar i Norge finst det no eit slikt tilbod, som kan gje ekstra hjelp til dei som verkeleg treng det.

Inn på tunet

Inn på tunet for folk med vanskar. Eit opphald på gard kan gjera mykje for livskvaliteten til vanskelegstilte og psykisk sjuke. I mange kommunar i Norge finst det no eit slikt tilbod, som kan gje ekstra hjelp til dei som verkeleg treng det.

Publisert