Natten mellom 9. og 10. november 1938 startet jødeforfølgelsen i Tyskland for alvor.

Krystallnatten - da jødeforfølgelsen startet

Natten mellom 9. og 10. november 1938 startet jødeforfølgelsen i Tyskland for alvor.