Programleder: Mariann Reikerås

Vestlandsrevyen 20.55 - onsdag 17. april 2019

Programleder: Mariann Reikerås