Utenlandske kunstnere kommer til den lille øya Sula i Trøndelag for å bli inspirert. Øysamfunnet Sula er i ferd med å få rykte som kunstnerøy

Kunstnere til Sula

Utenlandske kunstnere kommer til den lille øya Sula i Trøndelag for å bli inspirert. Øysamfunnet Sula er i ferd med å få rykte som kunstnerøy