Laurdag var det gratis frukost for folk i samband med Førdefestivalen.

Festivalfrukosten lokka mange svoltne

Laurdag var det gratis frukost for folk i samband med Førdefestivalen.