Barneklinikken ved St. Olavs hospital i Trondheim fikk i dag et helt nytt arkitekttegnet spesialrom oppe på taket. Rommet skal være et frirom, kun åpent for foreldre og pårørende ved sykehuset.

Frirom på taket

Barneklinikken ved St. Olavs hospital i Trondheim fikk i dag et helt nytt arkitekttegnet spesialrom oppe på taket. Rommet skal være et frirom, kun åpent for foreldre og pårørende ved sykehuset.