Feltarbeid Det Skandinaviske Bjørneprosjektet

Forskere vekker bjørn i dvale

Feltarbeid Det Skandinaviske Bjørneprosjektet