Om ei veke blir ferjesambandet Kjelkenes - Smørhamn lagt ned. Ferjestrekninga må vike for Bremangersambandet. 
For skipper Jonvald Kjerpeseth er ein epoke over.

Siste tur med ferja til Bremanger

Om ei veke blir ferjesambandet Kjelkenes - Smørhamn lagt ned. Ferjestrekninga må vike for Bremangersambandet. For skipper Jonvald Kjerpeseth er ein epoke over.