54 prosent av dødsulykkene på norske veier skyldes mangel på oppmerksomhet. Fra i morgen må du derfor betale dyrt dersom du svarer på en SMS, ringer eller ser på kartet på mobilen mens du kjører.

UP-sjef Øystein Krogstad om nye mobilregler

54 prosent av dødsulykkene på norske veier skyldes mangel på oppmerksomhet. Fra i morgen må du derfor betale dyrt dersom du svarer på en SMS, ringer eller ser på kartet på mobilen mens du kjører.