Programleder: Mariann Reikerås

Vestlandsrevyen 20.55 - torsdag 21. mars 2019

Programleder: Mariann Reikerås