Sara vil at Stortinget skal stoppe tvangsslaktingen til broren Jovsset Ante Sara, mens de venter på svar fra FNs menneskerettighetskomite.

Máret Ánne Sara leverer 5000 underskrifter på Stortinget

Sara vil at Stortinget skal stoppe tvangsslaktingen til broren Jovsset Ante Sara, mens de venter på svar fra FNs menneskerettighetskomite.