Programleder: Mariann Reikerås

Vestlandsrevyen 18.50 - onsdag 23. januar 2019

Programleder: Mariann Reikerås