På fiskebruket står Christer klar til å ta imot fisk