Høyre og Fremskrittspartiet danner mindretallsregjering