Zarife får bli i Norge

Zarife Kashtanjeva vant søksmålet mot staten, og får bli i Norge sammen med familien sin.

Zarife Kashtanjeva

ARKIVFOTO: Zarife Kashtanjeva fikk vist støtte da folk i Nordhordland arrangerte fakkeltog for henne 22. januar i år. – Støtten har betydd veldig mye for meg, sier hun.

Foto: Anette Berentsen / NRK

Kashtanjeva fikk varsel om utvisning, og stod i fare for å måtte forlate sin mann og sine to små barn som er bosatt i Meland i Nordhordland.

Saken opprørte mange i lokalsamfunnet i Nordhordland, og et hundretalls personer marsjerte i fakkeltog for å støtte henne.

– Det er noe som er urettferdig her, og det er ikke personer men regelverket, sa Zarife Kashtanjeva selv til NRK den gangen.

Nå er utvisningsvedtaket funnet ugyldig, og Kashtanjeva får bli i Norge med familien sin.

– Det er helt fantastisk. Det er sånn at jeg er redd for å sove, fordi jeg er redd det hele bare er en drøm, sier hun til NRK.

LES: Folk viste støtte for Zarife .

Video I tog for å støtte Zarife

ARKIV: Folk i Nordhordland gikk i tog for å støtte Zarife.

Ble utvist med innreiseforbud

12. juni i 2009 vedtok utlendingsnemda vedtak om utvisning med to års innreiseforbud fordi hun blant annet hadde oppholdt seg i Norge til tross for pålegg om å forlate landet, reist til Norge uten visum og ikke umiddelbart ha søkt om asyl, i tillegg til at hun hadde arbeidet uten arbeidstillatelse.

Kashtanjeva gikk til sak mot utlendingsnemden, og fikk tirsdag medhold i saken av Høyesterett.

– Det har vært som om jeg har vært fengslet i mitt eget hjem uten rettigheter. Det har vært veldig vanskelig for hele familien, forteller hun.

Hensynet til barna veide tyngst

De fant at dette var et uforholdsmessig tiltak ovenfor hennes to barn. Retten la til grunn at det i forholdsmessighetsvurderingen må inngå både hvor alvorlige overtredelsene av utlendingsloven er og tiltakets negative konsekvenser for utlendingen og hennes nærmeste.

– Dette er en gledelig dag for Zarife og hennes familie. Høyesterett har enstemmig sendt et skarpt signal om at hensynet til barna skal veie tyngre enn relativt sett mindre alvorlige brudd på utlendingsloven, sier Halvard Helle som er Kashtanjevas forsvarer.

LES OGSÅ: Norge dømt i Strasbourg .

Kom til Norge i 1999

Kashtanjeva kom til Norge første gang i 1999. Hun var da 18 år og kom sammen med familien, som ledd i den luftbro som norske myndigheter organiserte for flyktninger fra Kosovo. Kashtanjeva har med forbehold for to opphold i Kosovo, oppholdt seg i Norge frem til i dag.

Bortsett fra de følgende angitte overtredelser av utlendingsloven, har hun hatt midlertidige tillatelser til å oppholde seg i Norge. Kashtanjeva fikk i denne perioden to sønner, som er født i 2006 og 2007. Hun etablerte et samboerforhold med barnas far. Hennes samboer fikk varig oppholdstillatelse i Norge, og de to sønnene fikk senere oppholdstillatelse i familiegjenforening med ham.

– Forbilde for andre kommuner

Randi Moen i støttegruppen for Zarife
– Dette betyr utrolig masse. Jeg klarer ikke å sette ord på hva jeg føler, men dette er helt fantastisk. Vi har hatt to fakkeltog, og det har helt sikkert hjulpet på, sier Randi Moen i Støttegruppen for Zarife.

Det er lov å bry seg om andre mennesker uansett kultur og religion. Dette har gjort veldig mye for lokalmiljøet, og vi ser at folk har stilt opp.
– Jeg tror faktisk at Meland kommune er et forbilde for andre kommuner som kommer i samme situasjon som Zarife var i.

Video I tog for å støtte Zarife

Lokalbefolkningen i Nordhordland gikk i tog for å støtte Zarife.

Foto: Nyhetsspiller

Utlendingsnemda sier til NRK at de trenger tid for å vurdere hva dommen i Høyesterett vil ha å si for fremtidig praksis i lignende saker.