Hopp til innhold

Widerøe får 18 FOT-ruter

Samferdselsdepartementet innstiller i dag Widerøe som operatør på 18 sokalla FOT-ruter. Selskapet var einaste tilbydar på rutene. På dei resterende seks ruteområda var det to eller fleire tilbydere, og kontraktene vart tildelt DAT, Lufttransport og Widerøe 2. oktober i år. I Vestland gjeld det ruter mellom Førde, Sogndal, Sandane og Oslo og mellom Ørsta-Volda, Sogndal og Sandane og Bergen.