Vurderer grensejusteringar

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ber no fylkesmannen i Sogn og Fjordane sjå på konsekvensane rundt grensejusteringar mellom Stryn og Hornindal kommunar. Fylkesmannen og dei to kommunane har sjølv bedt om ei utgreiing om dette. Dei skal no førebu saka. Eventuelle grensejusteringar vil bli gjort i samband med samanslåing av kommunane Volda og Hornindal i 2020.