Vurderer å droppe eiendomsskatt for å redde arbeidsplasser

– Selv én million i eiendomsskatt blir vanskelig for oss uten å ta opp lån, sier direktøren ved landets største base for subsea-vedlikehold. Nå åpner ordføreren for fritak.

CCB-basen Ågotnes

TØFFE TIDER: Svikten innen olje- og gassnæringen får store konsekvenser

Foto: Pål Bentdal

Valglogo

Fjell kommune vedtok 26. mars i år å innføre eiendomsskatt på «verk, bruk og annen næringseiendom» fra nyttår.

Det vil ramme det som er verdens største base for vedlikehold og oppfølging av subsea-utstyr, CCB på Ågotnes nord i kommunen.

Men Høyre-ordfører Eli Berland mener nå at kommunestyret bør se på om tiltaket kan koste mer enn det smaker.

Eli Berland

HØYRE SNUR: Ordfører Eli Berland mener det er på tide å se på om eiendomsskatten er hensiktsmessig.

Foto: Siri Løken

LES OGSÅ: To av tre Høyre-kommuner håver inn eiendomsskatt

– Næringslivet mer sårbart nå

– Mange av bedriftene her i kommunen sliter så mye at vi bør revurdere det. Næringslivet er i en langt mer sårbar situasjon nå enn de var den gang. Det ser vi tydelig på alle oppsigelsene, sier Eli Berland (H), ordfører i Fjell kommune på Sotra.

Partiet hennes var blant pådriverne for innføring av den nye skatten.

Mye av næringsvirksomheten i øykommunen vest for Bergen er relatert til olje- og gassnæringen, en bransje som sliter voldsomt for tiden , spesielt på Vestlandet.

En av bedriftene som har opplevd store kutt siste året, er CCB på Ågotnes. Bemanningen på den store forsyningsbasen er blitt nesten halvert siden 2014.

Varsler halvert omsetning

I fjor hadde selskapet en milliard i omsetning og et solid overskudd. Ifølge direktør Kurt Rune Andreassen vil omsetningen være halvert og overskuddet være borte neste år.

– For oss vil det være veldig krevende å få en slik tilleggsbelastning som eiendomsskatten er, for nedgangen her er alvorlig, sier Andreassen.

– Min mening er at kommunen bør vente med å innføre eiendomsskatt til vi får bedre tider, sier CCB-direktøren.

CCB-direktøren

FRYKTER MER KUTT: CCB-direktør Kurt Rune Andreassen sier selskapet ikke har råd til ekstrautgifter uten å ta opp lån.

Kan tjene elleve millioner

Fjell kommune er nå i gang med å taksere bedriftenes eiendommer. Foreløpige beregninger viser at kommunen kan få inn minst elleve millioner kroner gjennom den nye skatten, hvis den blir iverksatt.

Men Høyre-ordføreren frykter at eiendomsskatt kan føre til tap av flere arbeidsplasser, som igjen vil føre til økte utgifter for kommunen.

– Eiendomsskatten kan koste kommunen mer enn inntektene vi får. Vi er nødt til å betrakte det som en helhet og se hva som er best for kommunen, sier Berland.

– Men er ikke vedtaket gjort?

– Jo, men det er ikke så endelig at det ikke kan endres når vi skal ha budsjettbehandling i høst, sier ordføreren.