Broen ble fikset etter sist flom – nå ser den slik ut

– Det ser ut som om skaden eller svaien i broen er større nå enn for fire år siden, sier ordføreren.

Bro Opo Odda flom

SVAI: Slik ser broen over Opo ut mandag morgen.

Foto: Tale Hauso / NRK

All nedbøren de siste to dagene har skapt problemer flere steder.

NVE har sendt ut farevarsel rødt for flomfaren i Indre Sogn og øvre del av Ottavassdraget. I Hordaland og deler av Sogn og Fjordane ligger nivået på oransje. Flere steder er folk evakuert, og vannet stiger fortsatt.

Både Voss og Odda kommune har søndag kveld satt krisestab. I Odda har de flere stengte veier og ett hus er evakuert i Freimsanden. Flere har også fått vann inn i husene.

– Større skade enn sist

Store deler av lokalsamfunnet i Odda kan bli isolert etter at broen over Opo har fått skader av de store vannmengdene. På det meste har vassdraget hatt en vannføring på 417 kubikk pr. sekund. Det er det høyeste som er målt siden storflommen i 2014. Også den gang måtte broen repareres etter at den fikk en lignende skade.

– Det ser ut som om skaden eller svaien i broen er større nå enn for fire år siden, sier ordfører i Odda, Roald Aga Haug.

Nå er riksveibroen helt stengt. Personbiler blir dirigert over den gamle som nå er gangbro.

– Denne er ikke dimensjonert for store kjøretøy, men vi klarer å få over personbiler og utrykningskjøretøyer slik at sikkerheten for innbyggerne er ivaretatt.

Bil kjører gjennom flommen

VANN: Hele veien ved Sandvin, sør for Odda var dekket av vann søndag ettermiddag.

Foto: Gunn Gravdal Elton

– Det er fortsatt nedbør på vei innover Hordaland. Våre folk er ute og overvåker situasjonen. Når det gjelder Opovassdraget så kan det fortsette å stige, men det kan også trekke seg tilbake. Det for tidlig å konkludere, sier regionsjef i NVE, Brigt Samdal.

Og tabellene som viser vannføringen viser en tendens til at det går nedover. Klokken 23 er den på 404,19 kubikk. Det er det samme som klokken 18.

– Har satt opp passasjerbåt

Ordføreren i Odda ber folk være forsiktige.

– Når det blir så stor vannføring, er det viktig å ikke ta sjanser.

Kriseteamet har blant annet satt ut ambulanse flere steder i kommunen. Det er også satt opp passasjerbåt mellom Tyssedal og Odda. Den vil gå frem til klokken 22 søndag kveld, for å starte opp igjen mandag morgen.

Situasjonen søndag kveld klokken 22 er som følger:

  • Rv. 13 ved Byrkjanes er stengt inntil videre grunnet jordras.
  • Rv 13 er stengt mellom Skare og Odda grunnet vann i vegbanen. Bare store kjøretøy kan kjøre der.
Her sluker nærmest vannmassene campingplassen. Vangsvatnet har gått over sine bredder.

Her sluker nærmest vannmassene campingplassen. Vangsvatnet har gått over sine bredder.

– Vil stige i flere timer

Også på Voss er kommunen forberedt på det som skjer. Vangsvatnet stiger fortsatt, og klokken 23 viste NVE sin måler av vannstanden ved Bulken et nivå på 5,61 meter over nullpunktet.

I en pressemelding søndag kveld skriver kommunen at Vangsvatnet fortsatt stiger med rundt 10 cm i timen.

– Slik prognosen er nå klokken 22, så vil nok Vangsvatnet fortsette å stige en fire til fem timer til, sier Samdal i NVE.

Kommunen ser på følgende punkt som kritiske:

  • E16 ved Vangstunnelen
  • Jernbanen ved Bolstadøyri
  • Broen fra E16 til Evanger sentrum

Ordfører i Voss kommune, Hans-Erik Ringkjøb sier de har forberedt det de kan forberede. Nå må de bare må overvåke situasjonen gjennom natten.

– Det blir å sitte på «pinebenken» de neste timene. Det er først når nedbøren gir seg, vi vet resultatet, sier han.

Evakuerte campingplass

Tidligere søndag måtte flere campingvogner fjernes fra Voss camping fordi vannet steg.

Søndag kveld jobber flere ansatte ved Park hotell Vossevangen med å sikre inventar. Når Vangsvatnet stiger har de erfaring med at vannet også trenger inn hos dem. Dermed har de flyttet stolene fra Vossasalen opp i høyden.

Se bildene fra Voss:

Voss
Foto: Kjell Jøran Hansen / NRK
Søndag kveld steg Vangsvatnet fortsatt.

– Holder vakt

Odda videregående skole har lagt ut informasjon til sine elever på nett. Siden veien er stengt sør for Odda skal elevene derfra ha studiedag. De andre må bruke buss og båttransport.

– Vi er bekymret for mer enn Opo. Det er flere andre bekker og elver som nå er svært store, sier Aga Haug.

I tillegg til at de har tett kontakt med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), har de også kontakt med Sivilforsvaret.

– De er i beredskap. I tillegg har vi folk fra teknisk etat og Mesta ute for å holde vakt om det er nødvendig.

Flom Odda

VANNFØRING: Sikringstiltakene etter flommen i Opo i 2014 ble nylig ferdig i Odda. I kveld rammes vassdraget av en tiårsflom.

Foto: Gunn Gravdal Elton

Sikret Opo

Under storflommen i Odda i 2014 ble fem hus revet vekk fra grunnen, og rundt 25 personer mistet hjemmene sine. Etter det er det gjort store sikkerhetstiltak på stedet. I sommer var de ferdige med arbeidet.

Anlegget har en prislapp på nærmere 90 millioner kroner, og elven er nå sikret for å tåle 1040 kubikk med vann. Det betyr en 200-års flom.

Les også: Sikringsanlegg til 90 millioner ferdig

Laster innhold, vennligst vent..