Vogntog i grøfta

Eit vogntog har køyrd av E16 over Filefjell vest for Tyinkrysset. Det skal gå an for både store og mindre køyretøy å passera på staden, men vêr obs.