Viste forståing for sveltestreiken

– Det er alvorleg når menneske er så fortvila at dei går til sveltestreik, sa fylkesordførar Jenny Følling (Sp) i talen sin til Fylkestinget i Loen. 24 syrarar i Høyanger har sveltestreika fordi dei har venta i ni månader på svar hjå Utlendingsdirektoratet (UDI). – Det må vera ein frist for kor lenge ein skal vente på det fyrste intervjuet og når saka bør vere ferdig behandla, sa Følling frå talarstolen.