Hopp til innhold

Vindturbinene splittet bygden – nå er de et populært turmål

– Det ble sagt at vindmølleparken kom til å rasere turområdet vårt. Jeg mener det er motbevist, sier ordføreren.

Midtfjellet vindpark

POPULÆRT: Et omfattende vegnett har ført til at flere av innbyggerne i Fitjar tar i bruk fjellet, mener ordføreren i Fitjar.

Foto: Kjetil Rydland / Fitjarposten

Naturvernere over store deler av landet har langet ut mot de vidstrakte vindkraftplanene til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

De neste årene kommer vi til å se flere store vindkraftprosjekter over hele landet. NVE er kommet godt i gang med sin kartlegging av hvilke områder som best kan egne seg for vindkraft.

Flere steder har interessekonfliktene vist seg: Mellom grunneiere som ser sitt snitt til å tjene penger og naturvernere som ønsker inngrepsfri natur.

Bonde Johannes Slettebø på Tveit med vindturbiner i bakgrunnen

UTSIKT: Bonde Johannes Slettebø har utsikt rett mot vindturbinene på Midtfjellet. – Jeg opplevde stor sorg da anlegget ble reist.

Foto: Siri Løken / NRK

Kjempet mot vindparken

Vel 500 meter over havet på Midtfjellet i Fitjar kommune, ligger en av Norges største vindmølleparker.

Med optimale vindforhold kan de 55 vindturbinene som strekker seg nesten 90 meter opp i luften, forsyne hele Sunnhordland med strøm.

Men da Midtfjellet vindpark ble vedtatt for ti år siden, splittet saken kommunen.

– Det er et så dominerende anlegg at jeg ikke lenger har noe glede av å gå i Fitjarfjellet, sier gårdbruker Johannes Slettebø.

Slettebø og familien opplevde stor sorg da utbyggerne vant gjennom og startet byggingen i 2008.

– Vindparken har skapt en splid i Fitjarbygda, det er det ikke tvil om. Plasseringen er dårlig landskapsmessig. Anlegget ligger på et høydedrag, på en øy i et åpent kystlandskap.

Flere mener fortsatt, som Slettebø, at inngrepet i naturen på Fitjar var et feilgrep.

Ordfører i Fitjar holder modell av en vindmølle

INGENTING NEGATIVT Å SI OM VINDMØLLENE: Ordfører i Fitjar, Wenche Tislevoll, mener de negative uttalelsene i forkant av byggingen er motbevist.

Foto: Siri Løken / NRK

Mener turbinene har reddet kommunen

Men slett ikke alle.

Ordfører i Fitjar, Wenche Tislevoll, er leder for Landssammenslutningen av norske vindkraftkommuner (LNVK).

Tislevoll mener de negative uttalelsene i forkant av byggingen er motbevist.

– Det ble sagt at vindmølleparken kom til å rasere turområdet vårt, at det kom til å bli fraflytting og at verdien på husene kom til å gå ned. Men det har ikke skjedd, vi har faktisk vært en vekstkommune.

Ordføreren mener inntektene fra vindmøllerparken har vært avgjørende for å redde økonomien. Inntektene utgjør rundt fem prosent av Fitjars driftsbudsjett.

– Hvordan vi skulle klart oss uten elleve millioner årlig fra Midtfjellet, kan jeg faktisk ikke forestille meg.

Bruker vindparken til turer og arrangementer

Espen Vestbøstad fra Fitjar tror vindparken har lokket til seg folk fra alle plasser. Selv bruker han Midtfjellet mye.

– Fjellet blir mye mer brukt nå. Folk går på tur og du kan sykle der. Jeg synes det er helt fantastisk.

Grunneier og styremedlem i Fitjar idrettslag, Håkon Rydland Sæbø, forteller at arrangementene de har på idrettsfjellet trekker mange folk.

– Nylig var det åpning av lysløypen som har blitt satt opp i høst. Da var det nesten hundre personer tilstede.

Vindkraftanlegget på Midtfjellet, Fitjar

FLERE BRUKER FJELLET: Mange mener vindmølleparken er en berikelse, og ordføreren hevder flere drar til fjells.

Foto: Siri Løken / NRK

– Truer urørt natur

Styreleder i Den Norske Turistforening, Per Hanasand, mener vindkraftanleggene truer urørt natur i Norge.

– I dag er om lag 12 prosent av norsk natur urørt og tallet er synkende.

Hanasand mener man bør se på andre løsninger for å øke energiproduksjonen, som å oppgradere vannkraftproduksjon og forbedre enøktiltak.

– I tillegg har vi en meningsløs energibruk på for eksempel bitcoin. Det er mye vi kan gjøre før vi går løs på den urørte naturen.

Bonde Johannes Slettebø har vindturbiner i utsikten på Fitjar

MIDT IMOT: For Johannes Slettebø sin del har gleden av å gå tur i fjellet tapt seg. Turbinene på Midtfjellet er kommet for å bli.

Foto: Siri Løken / NRK

En rapport Norconsult lagde for to år siden, viste at skepsisen mot vindturbinparker faller etter at anlegget er kommet opp.

Ordfører Tislevoll mener alle de dystre spådommene mot vindkraftanlegget er gjort til skamme.

– De har blitt del av vår identitet.

Men på gården Tveit har man en annen virkelighetsoppfatning.

– Vi vektlegger ulike ting. I argumentasjonen bruker vi uberørt natur og naturens egenverdi, men argumentet blir ikke forstått på den andre siden. Vi er i to ulike verdener.