Vilde og William mest brukte

Vilde og William var dei mest populære namna i Sogn og Fjordane i 2017, det melder Statistisk sentralbyrå. Kvart år lagar dei lister over dei mest populære namna. Når vi ser på landet under eitt, er det namna Sofie og Jakob som er mest brukt.