Vil utbetre innseglinga

Fylkestinget vil framskunde utsprenginga av innseglinga til Florø. Kystverket spør no etter innspel forslaget til handlingsplan frå 2018 til 2029. Her føreslår dei at forbetringa i Florø skal skje i siste 6-årsperiode. Fylkestinget vil derimot at det skal skje i første periode.

Stabben fyr
Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK