Hopp til innhold

Vil tilsetje trafikkbetjentar

Fire trafikkbetjentar skal løyse trafikale utfordringar i Flåm til sommaren, skriv Aurlendingen. Formannskapet har samrøystes vedteke at finansieringa bør vere eit spleiselag mellom Aurland kommune og næringslivet.