Vil stramme inn på laksefisket

Miljødirektoratet foreslår strengere kvoter og null fiske i flere norske elver. Sjekk hvilke.

Laks fanget på stang

FOREBYGGENDE TILTAK: Direktoratet vil fra 2016 stramme inn laksefisket i en lang rekke vassdrag i Norge.

Foto: PRESSEBILDE

I flere elver er bestandsmålene ikke nådd. En hovedårsak er svært lavt innsig av laks de siste årene, opplyser seniorrådgiver Helge Axel Dyrendal i Miljødirektoratet til avisa Nationen.

Totalforbud

Den leie utviklingen er noe av bakgrunnen for at direktoratet fra 2016 vil stramme inn laksefisket i en lang rekke vassdrag i Norge.

I et høringsutkast til nye forskrifter for laksefisk, foreslår Miljødirektoratet å totalforby fiske etter laks i følgende vassdrag:

  • Bondhuselva i Kvinnherad i Hordaland
  • Silavassdraget i Lurøy Nordland
  • Vetlefjordselvi i Balestrand Sogn og Fjordane

LES OGSÅ: Prøver å løse laksemysterium i Hardanger

Åpner stengte elver

Klimaendringene gjør det spesielt viktig å opprettholde så tallrike bestander av villaks. Det gir større mulighet for å tilpasse seg nye livsvilkår, sier Dyrendal.

Selv om flere elver kan bli stengt eller få restriksjoner, vil høringsforslaget også åpne seks tidligere stengte elver for laksefiske.