Vil øremerke rusmillioner

– Vil løfte dem som sitter nederst ved bordet i helsetjenesten, sier Bent Høie.

Bent Høie (Høyre)

SATSING PÅ RUS OG PSYKISKE LIDELSER: Helse- og omsorgsminister Bent Høie mener rusavhengige vil merke budsjettendringene innenfor helse.

Foto: Aas, Erlend / Scanpix

Den nye statsråden reiste til Bergen for å legge frem de viktigste endringene av helse- og omsorgsbudsjettet for neste år.

Blandt annet ble det klart at den blå regjeringen øremerker til sammen 383 millioner kroner til kommunale rustiltak i Norge. Den rød-grønne regjeringen tok vekk øremerkingen av store deler av dette beløpet i sitt forslag til budsjett.

Rus og psykiske lidelser

Bent Høie
Foto: Leif Rune Løland / NRK

– Det vil gi muligheter til å bygge opp bedre tjenester i kommunene. Det vil gjære det mulig med flere mottakssenter i byene, slik som Straxhuset er. Det gjør ettervernet bedre, og gir en mer sømløs overgang fra avrusning til de kommunale etterbehandlingstilbudene, mener Høie.

Høie mener det ikke er så store endringer en ny regjering kan få til etter noen uker ved makten. Derfor holder han frem de to satsningene Høyre og Frp snakket varmest om i valgkampen, rus og psykiske lidelser.

– Vi vil løfte dem som sitter nederst ved bordet i helsetenesten. Det har mange helseministere sagt før meg, men jeg mener at vi i dette statsbudsjettet gjør et løft som vil ha stor betydning, sier Høie.