Vil oppretthalde tilbodet

Døgnambulansen i ytre Bremanger bør ikkje leggast ned. Det er forslaget frå styremedlem Reidar Sandal i styremøtet til Helse Førde som akkurat no diskuterer ambulansetilbodet. Direktør Arve Varden har føreslått erstatte ambulanse med båtambulanse.