Hopp til innhold

Vil melde seg ut av Sp

- Om ikkje bøndene får meir pengar må Senterpartiet vurdere å gå ut av regjeringa, meiner Sp-ordførar i Gaular, Jenny Følling.

- Om ikkje tilbodet på 720 millionar blir auka, må vi spørje oss sjølve om det i det heile teke er vits i halde fram det raudgrøne samarbeidet, seier ho.

- Mange bønder kjem til å melde seg ut av Senterpartiet dersom ikkje regjeringa kjem med eit betre tilbod i jordbruksoppgjeret,  seier Per Hilleren, bonde og leiar for Gilde sitt kontaktutval i Sogn og Fjordane.

Han seier jordbruksoppgjeret, slik det ligg føre i dag, er så dårleg at det går på tilliten laus.

- Vert det ikkje vesentleg betre kan Senterpartiet melde seg ut av regjeringa, meiner Hilleren.

Han ventar at Senterpartiet får regjeringa til å auke tilbodet vesentleg.