Vil løyve 20 millionar til fengsel

Kristeleg Folkeparti har i sitt alternative budsjett sett av 20 millionar kroner til å starte utbygging av Vik fengsel i 2016. Planane for ei utviding av Vik fengsel ligg allereie klare, men til no har ikkje regjeringa villa løyve dei vel 40 millionane som trengst. Fylkesleiar i KrF, Trude Brosvik, meiner det er sannsynleg at partiet får gjennomslag for dette i budsjettforhandlingane