Vil legge ned basseng

Byrådet foreslår å avvikle driften i svømmeanleggene i Landåshallen og Rå skole. I tillegg er Damsgård og Holen sine basseng allerede vedtatt nedlagt. Bergen kommune tar også over bassengene på Lærerhøyskolen og på Hunstad.